Hoge Raad
Geen probleem kan worden opgelost,
 vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau dat het veroorzaakte.
 Albert Einstein (1879-1955)
Emile

de hoofdpagina van de oude website
(van echte samenwerking was nog geen sprake)


Achtergrond

Ik, Emile Gemmeke, heb deze website opgezet omdat ik uit eigen ervaring in gerechtelijke procedures tegen tientallen zaken opliep die in mijn opinie inefficiënt, onzorgvuldig en veelal zelfs in strijd met de wet waren.

Deze ervaring komt voort uit een scheidingsprocedure waarbij de advocaat van mijn ex er een vechtscheiding van heeft gemaakt.
In de daarop volgende tuchtrechtprocedure bemerkte ik dat men zaken niet volgens de wettelijke procedure uitvoerde.
Daarnaarnaast was er grote onzorgvuldigheid: stukken werden onvoldoende gelezen, geen onderzoek ingesteld en vragen werden nooit beantwoord.

Als ICT-er ben ik behoorlijk vaardig in het vertalen van regels naar procedures en andersom.
Goed recht staat of valt bij juiste procedures.
Ik ben breder gaan kijken, dus buiten het tuchtrecht naar het recht in het algemeen en dan valt op:

Bij dat laatste sluit ik 100% aan, ik ga zelfs "voorpraten".

Visie: Hoge Raad moet handelen!

Belangrijke zaken kunnen veel beter in onze samenleving, zonder dat het iets kost.

Dan doel ik op jaarlijks 14.000 kinderen die aan een vorm van kindermishandeling worden blootgesteld door vechtscheidingen, omdat advocaten zich niet aan regels houden (de juiste procedure).

De wettelijke procedure die rechters dienden te volgen (Tuchtrecht Advocatuur), wordt al tweeëndertig jaar niet volgens de wet uitgevoerd, omdat die rechters de procedurele regels in de wet niet lijken te begrijpen.
U zult denken "kan echt niet ...", helder bewijs volgt wel.

Ik heb met grote nadruk NIET over corruptie, immers dat geloof ik niet, ik heb de mensen gezien en hun goede bedoelingen. Ik heb het WEL over  ingesleten gewoontes die onjuist zijn en die met verstandelijke verdieping, met controles nagegaan moeten worden.


U bent mogelijk op deze website gekomen vanwege mijn advertentie in de Volkskrant op 1 maart 2016.
Zie hiernaast in het menu [Advertentie].

Of vanwege de petitie op petitie24.com, indien nog niet getekend, overweeg dat dan.
Op het detail, de juiste procedure voor het tuchtrecht advocatuur, nodig ik al jaren uit tot weerwoord:

"Zie ik het verkeerd, leg het me uit en ik stop."

Die kans tot weerwoord heeft Maarten Feteris, president van de Hoge Raad, de maand voor publicatie veel gekregen!
Evenals die voorzitters van Raden van Discipline en het Hof van Discipline voor hem.
In die jaren dat er "we strijd voerden" met die eenvoudige basis: "ik lees in de wet iets anders dan wat jullie doen: leg uit". Nooit uitleg of verantwoording gekregen, uitleg waar u en ik recht op hebben.

Want het is mijn overtuiging dat al tweeëndertig jaar de Advocatenwet niet wordt nageleefd.
Dat het effect op de samenleving zeer groot is, de vele vechtscheidingskinderen zijn slechts een voorbeeld. 

De analyst/wereldverbeteraar/docent in mij, graaft dan door en komt tot de ontdekking dat niet alleen "het tuchtrecht advocatuur" mis gaat mis. Er gaat veel meer mis, waarbij de oorzaken en de oplossingen vogens mij in de zelfde hoek liggen als waarom dit relatief eenvoudige onderwerp (tuchtrecht) fout gaat.

1. Het positieve

Graag wil ik bijdragen tot verbetering, daarvoor heb ik talloze ideeen.
Mijn hulp heb ik ook vaak aangeboden.
Maar de juridische wereld is gesloten, buitenstaanders worden niet geaccepteerd, immers rechts is een vak en zelfs heel moeilijk, zo denkt men.
Zo moeilijk dat zelfs tot aan de Hoge Raad men er blijkbaar moeite mee heeft.

Dit geeft natuurlijk te denken over onze volksvertegenwoordiging die mede "bedenker" is.
Met als voornaamste inbrenger van "ideeën" in de Tweede Kamer onze huidige minister Veligheid en Justie, Ard van der Steur.
Gelukkig gaf hij bij dat fotootje van Volker van der G. eerlijk toe het naadje van de kous niet te weten, lijkt bij deze persoon een traditie te zijn.

Is recht nou zo moeilijk? Ik denk daar anders over.
Recht is voor iedereen, immers iedereen heeft de wet te respecteren.

Mijn visie is dat de balans eenvoudig te herstellen is.
Dat de negatieve spiraal in een positieve om te keren is.
Dat de initiele kosten marginaal zijn en de maatschappelijke positieve gevolgen en opbrengst groot zijn.

Toverwoord is: iedereen in de juiste rol (waarbij enkelen hun complete rol nog moeten leren kennen)

2. Het negatieve

Op deze website treft u vooral vele verwijzingen, die aangeven dat het twee-voor-twaalf of later is.

2.1 Men voelt dit binnen de juridische wereld ook wel

Men zoekt naar oplossingen op plekken, waar ik meen dat de oplossingen niet te vinden zijn.
Men hoopt op veranderingen, waarvan ik veracht dat ze nooit komen (namelijk dat de politiek "het" oplost.

Herhaling: recent (30 jan 2016) heeft prof. mr. dr. Jaap W. Winter voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit in mr-online een artikel geschreven, ik neem er uit:

“Wij juristen bleven buiten schot, maar waar was onze integriteit? Wat hebben wij werkelijk gedaan om de problemen te voorkomen? Te weinig, mezelf inbegrepen. Ofwel we wisten dat financiële producten niet deugden, en we deden niets. Of we wisten het niet. In beide gevallen hebben we als beroepsgroep gefaald.” Om daar verklaring aan toe te voegen: “We zijn er ook niet voor opgeleid.” Dat moet dus beter. “Als we onze studenten niet opleiden om metajuridische vragen te stellen, dan schieten we tekort. Want rechtsbeoefenaren moeten oog hebben voor de gevolgen van hun handelen. Vraag dus niet alleen of iets binnen de regels kan, vraag ook of het moreel kan.”

Dit krachtige geluid van Jaap Winter is zeker niet het enige. Dergelijke "interne" geluiden komen de laatste jaren veel voor en de beperking van de opleiding werd ook door Herman Tjeenk Willink op 4 februari 2014 in de Eerste Kamer helder verwoord, uit zijn tekst pak ik hier:

"Binnen de juridische faculteiten zijn de vakken die daarop zijn gericht echter gemarginaliseerd: inleiding tot het recht, rechtsfilosofie, rechtssociologie en rechtsgeschiedenis."

Men werkt hard aan verbeteringen, maar daarbij moet ik aan Einstein moet denken:

"no problem can be solved from the same level of consciousness that created it"
(de vertaling staat in de kop van deze site)

2.2 U treft veel bewijs aan

Wanneer u de tijd neemt de website en al haar verwijzigen op te nemen, zult u zien dat er een behoorlijk variatie is aan bewijs voor de noodzaak tot verandering. Voor een deel geef ik op redenen waarom zaken niet goed gaan ... maar mijn oplossingen zijn niet in termen van het probleem.