Hoge Raad
Geen probleem kan worden opgelost,
 vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau dat het veroorzaakte.
 Albert Einstein (1879-1955)
Emile

Het Tuchtrecht Advocatuur (wordt niet begrepen)

1. 1984 start met de wet van minister Job de Ruiter

De opzet van de wet begrijpen kan met globale lezen van zijn memorie van antwoord van 22 juni 1982.
Het zijn 28 pagina's met vrij veel herhaling.
Opgemaakte versie: www.nederlandsehogeraad.nl/Publications/1982MvA.pdf
Het origineel is van de overheid te downloaden (klik op de link).
Ik adviseer met mijn korte samenvatting te beginnen, in slechts twee pagina's pak ik de essentie samen.
Met verwijzingen en waar nodig toelichting.

Om de grove fout te begrijpen, is nodig het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht te kennen. Zoals ik bij [recht (uitleg)] aangeef, een verschil dat even groot is als het verschil tussen planten en dieren, beide een vorm van leven, maar echt wel anders.
Een verschil dat dus super elemententair en super eenvoudig is, maar juristen zijn massaal dit inzicht kwijt.

Let op de volgende zaken:

Rollen in het tuchtecht

De rollen in het strafrecht en het tuchtrecht in een schema.
(ik ben gek op schema's, ze helpen bij een heldere communicatie.)

Klik op het schema hiernaast en het origineel in PDF komt op beeld.

Hier is te zien dat er binnen de Raad van Discipline er drie voorzitters van de Raad van Discipline, bij de klacht betrokken zijn:

  1. de onderzoekende (plaatsvervangende) voorzitter. Deze doet bijvoorbeeld het getuigenverhoor zoals dat in artikel 49 lid 4 beschreven.
  2. de voorzitter, die de klacht ontvankelijk acht (artikel 46g lid 1, wet van 2015) en toestemming geeft voor eventueel getuigenverhoor.
  3. de plaatsvervangend voorzitter in de zittingscombinatie (de "rechters" die de feiten moeten beoordelen.

 

1.2 De praktijk is niet volgens de wet (voor en na 2015)

Proces WET versus PRAKTIJKZie de twee schema's hiernaast:

In rood het echte tuchtrecht.
In blauw de geschillencommissie-rol

Feitelijk is het bestaansrecht, het publiekrechtelijk sanctierecht, verlorengegaan en is het de "geschillencommissierol (privaatrecht)" uitvergroot.
Klik op het schema en ze komen in A4-formaat op beeld.

Besef goed dat vooral de tegenpartij met publiekrechtelijk sanctierecht zaken komt.
De eigen partij zal zelden iets hebben van:
"hoe mijn advocaat de tegenpartij heeft behandeld, dat was schofterig"

1.3 Voorzitter het Hof van Discipline faalt

Waarmee de statieken van het Hof van Discipline eigenlijk vanuit deze invalshoek al aangeven, dat het tuchtrecht niet na behoren werkt, maar die lamp is daar nog niet aangegaan.

De primair verantwoordelijke persoon, Joost van Dijk, voorzitter van het Hof van Discipline is helemaal de weg kwijt. Die maant de orde tot actie, waarom?
Het is zijn "pakkie an" en hij heeft meer dan genoeg middelen om zaken te regelen:

1.4 Persoonlijke ervaring met het Hof van Discipline

Dus de middelen zijn er, maar bij Joost ontbreekt de wil, Joost is ietwat gemakzuchtig.
Zie onder publicaties mijn bundel brieven aan Joost, nooit netjes antwoord gekregen.
Opnieuw "gemakzucht"?
O, sorry ... op 14 november 2015 kreeg ik wel een brief, dat was toen ik het Hof op valsheid in geschrifte betrapte, Joost is niet blij met mij, overigens de "belofte" in de laatste zin in de brief is een leugen.
Ze suggeert iest dat nooit heeft plaatsgevonden, nooit ontvangstbevestigingen of antwoorden gehad.
Het Hof is onmachtig haar functioneren uit te leggen, want feitelijk vraag ik niets meer dan dat.

RijksrechercheOp de dag dat de advertentie verscheen is er "opeens" haast met mijn aangifte valsheid in geschrifte. De zaak is van het parket in Rotterdam naar de directie rijksrecherche "gepromoveerd" en ik krijg een uiterst vreemde uitnodiging voor gesprek, let op de foutieve datum (2 maart, moet 1 maart zijn, misschien had de directie rijksrecherche
niet door dat het een schrikkeljaar is).
Deze brief is bijlage bij ...
Omdat directie Rijksrecherche opeens erg stil is krijgen ze een brief in Emile's stijl ;)

2. Waarom is de rol van de Raad van Discipline niet door minister Job de Ruiter uitgewerkt?

Daar moet ik naar gokken.
Ik verwacht dat de minister in de tijdgeest leefde dat een persoon wel meerdere rollen mocht vervullen en dat de voorzitter van de Raad, maar pragmatisch met de voorliggende klacht om moest gaan.
Er was immers geen ervaring en in die tijd was er ook geen hoeveelheid klachten.
Het aantal advocaten was toen 3600 en nu 17000 (dus bijna 5x zo veel).
Terwijl de bevolking maar iets is toegenomen, namelijk van 14,3 miljoen naar 16,8 miljoen.

Wel is zeker dat de wet pas van kracht is geworden toen Job de Ruiter minister van defensie was. Zijn collega Frits Korthals Altes had het stokje overgenomen, in mijn ogen van een totaal ander niveau (heel veel lager), meer het type Rein Jan Hoekstra.

2.1 Daarbij ... 1995 moest nog komen!

Tot aan 1995 dachten alle Hoge Rechters dat ze Goden waren.
Dat ze allerlei rollen en taken konden uitvoeren, die elkaar niet zouden beïnvloeden.

Daar hadden Luxemburgse boeren, met boerenverstand, een ander idee over.
Het boerenverstand (zuivelcoörperatie) kreeg van het Europese Hof gelijk.
Concreet betekende dit voor Nederland, dat onze Raad van State ook haar werkwijze moest aanpassen.
Toen was het pas vijenveertig jaar na de invoering van het verdag.

Het Procola-arrest gaat over dit uiterst elementair rechtsbegrip:
geen dubbelrol, zaken niet vermengen.
Zie ook onder Trias Politica pagina [recht], tweede plaatje.

Vandaar dat vandaag de dag de activiteiten binnen een Raad van Discipline over meerdere personen (rechters) verdeeld moeten worden, maar voorlopig geldt ...

Wijsheid komt altijd met de jaren